Seminarium magisterskie [PLS 500]

Studenci zapoznają się z podstawami pracy naukowej w tym zasadami poszukiwania,

wyboru i studiowania literatury, metodami zbierania i obróbki danych, zasadami

prezentacji wyników badań naukowych. Omówiona jest struktura i forma pracy

magisterskiej.

 

60 godzin w obu semestrach

prof. dr hab. Helmut Juros

dr hab. Marek Kornat

prof. dr hab. Antoni Kukliński

dr hab. Włodzimierz Marciniak

Zasady kwalifikacji zostaną określone w październiku 2007 r.

5 ECTS za semestr


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl