Socjologia [PLS 271]

Przedmiot stanowi wprowadzenie do głównych zagadnień badań socjologicznych,

przedstawia ważniejsze nurty myśli socjologicznej i ich osiągnięcia. Kurs omawia szerzej

badania nad polskim społeczeństwem, a także kwestie z zakresu socjologii polityki oraz

istotnych dla życia publicznego sfer badawczych, dotyczących zarządzania i organizacji,

rynku, opinii publicznej.

 

Kurs 60 godzin w semestrze letnim

dr Maria Nowina Konopka

5 ECTS za semestr

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl