Statystyka [MAT 142.1]

Metody statystyczne stanowią ważne narzędzie dla osób zajmujących się zarządzaniem

i działalnością publiczną. Wykład zawiera podstawy probabilistyki, statystyki

matematycznej oraz opisowej w stopniu umożliwiającym zrozumiałą dla studentów

prezentację zasad wnioskowania statystycznego oraz metod praktycznego ich

wykorzystania.

 

Wykład 30 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Jan Malczak

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl