Współczesne stosunki międzynarodowe [SSM 201]

Kurs omawia najważniejsze pojęcia i reguły prawa międzynarodowego oraz zasady

utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych między państwami. Omawia

też funkcjonowanie organizacji zbiorowego bezpieczeństwa i współpracy. Wykład

zamyka opis najważniejszych elementów położenia Polski w Europie oraz strategii

realizowanej przez polską dyplomację po roku 1989.

 

Kurs 60 godzin w semestrze zimowym

dr Michał Wawrzonek, mgr Dariusz Serówka

6 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl