Systemy polityczne państw środkowoeuropejskich [PLS 303]

Kurs łączy spojrzenie teoretyczne z próbami jego zastosowania. Studenci poznają teorię

transformacji i konsolidacji systemów politycznych, ze szczególnym naciskiem na

demokratyczną transformację krajów Europy Środkowej. Kurs podejmuje też tematykę

budowania państwa, konsolidacji systemów politycznych, modelu rządów itp. Druga

część kursu omawia główne elementy struktury instytucjonalnej i konstytucyjnej trzech

państw – Czech, Słowacji i Węgier, poświęcając uwagę zarówno cechom wspólnym, jak

i odmiennościom między tymi krajami.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Jan Holzer

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl