Podstawy technologii informacyjnych [INF]

Kurs obejmuje elementarną problematykę informatyczną. Studenci poznają ogólne

zasady działania sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych. Poznają też

zagadnienia związane z powstawaniem i funkcjonowaniem oprogramowania

komputerowego i specyfikę poszczególnych rodzajów oprogramowania. Podczas

ćwiczeń w pracowni komputerowej studenci nabywają praktycznej umiejętności

posługiwania się komputerem, uczą się pracy w sieci lokalnej i Internecie oraz

redagowania tekstów i tworzenia prezentacji graficznych.

 

Warsztaty 30 godzin w semestrze zimowym

mgr Jacek Dunikowski


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl