Teoria polityki [PLS 401]

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat teoretycznych uwarunkowań poznania

polityki. W rezultacie studenci powinni nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk

codziennej polityki, zwłaszcza podejmowania decyzji politycznych, przy użyciu

poznanych narzędzi teoretycznych. Kurs ma łączyć zdobycie teoretycznej wiedzy na

temat polityki z jej praktycznym wykorzystaniem.

 

Konwersatorium 45 godzin w semestrze zimowym

dr Rafał Lis

3 ECTS

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl