Teoria stosunków międzynarodowych [SSM 511]

Konwersatorium podejmuje przegląd najważniejszych teorii i pojęć z zakresu analizy

stosunków międzynarodowych. Jest studium z zakresu powszechnej myśli politycznej

i przedstawia filozoficzne i teoretyczne źródła współczesnych szkół polityki

międzynarodowej.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr Arkady Rzegocki

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl