Terroryzm międzynarodowy [PLS 342]

Celem kursu jest zapoznanie z historycznymi, społecznymi oraz politycznymi

przyczynami terroryzmu, jak również z zachodzącymi w jego łonie przemianami.

Przedstawione zostaną różne koncepcje i definicje terroryzmu, jego przejawy, metody

działania, struktury organizacyjne oraz podstawy ideologiczne.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

mgr Michał Drzonek

3 ECTS

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl