Podstawy tożsamości europejskiej [PLS 106]

Wykład omawia ideowe podstawy integracji europejskiej umieszczając je w planie

historycznej tożsamości kultury europejskiej oraz w kontekście doktryn politycznych

bezpośrednio inspirujących powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii

Europejskiej. Prezentuje postawy wobec dalszej integracji i rozszerzenia Unii oraz ich

filozoficzne i ideologiczne motywacje.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Janusz Ekes

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl