Transformacja gospodarcza krajów postkomunistycznych [DKP 552]

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia reform gospodarczych w państwach

postkomunistycznych. Wykład obejmuje zarówno najważniejsze elementy teorii

transformacji gospodarczej jako filaru postkomunistycznych zmian ustrojowych, jak

i zagadnienia związane z warunkami i praktyką kształtowania się polityki gospodarczej

i jej skutkami ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. Wykład obejmuje wszystkie

ważniejsze obszary transformacji gospodarczej takie jak stabilizacja, liberalizacja,

prywatyzacja, tworzenie instytucji gospodarki rynkowej, reforma rynku pracy i systemu

zabezpieczeń społecznych i in. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom

mikroekonomicznym decydującym o zmianie zachowań podmiotów gospodarczych.

Kurs także pokazuje wzajemne związki transformacji gospodarczej z pozostałymi

dziedzinami przemian postkomunistycznych oraz jej wpływ na kształtowanie się bazy

społecznej i politycznej nowego ustroju.

 

Konwersatorium 45 godzin w semestrze zimowym

dr hab. Piotr Kozarzewski

5 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl