Ukraina wobec Polski i Rosji [SSM 536.1]

Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące dwudziestowiecznych relacji

między Ukrainą a dwoma głównymi jej sąsiadami – Polską i Rosją. Wyjaśnia

narodowościowe, religijne i kulturowe aspekty stosunków między tymi narodami

i państwami. Przedstawia też współczesną perspektywę tych relacji.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr Michał Wawrzonek

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl