Unia Europejska [SSM 271]

Kurs stanowi wprowadzenie podstawowych zagadnień prawno - ustrojowych

i politycznych Unii Europejskiej. Omawia historię rozwoju instytucji wspólnotowych, ich

kompetencje oraz zasady formowania. Prezentuje najważniejsze polityki Unii

Europejskiej oraz dyskusje na temat dalszych przekształceń ustrojowych. Ostatni

segment kursu stanowią zagadnienia związane z rozszerzeniem UE na wschód.

 

Kurs 60 godzin w semestrze letnim

dr Krzysztof Głuc

6 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl