Współczesna polityka polska [PLS 341]

Konwersatorium przedstawia węzłowe zagadnienia polityki polskiej ostatniego

ćwierćwiecza. Wychodzi od kluczowych dla polskiej racji stanu zagadnień

międzynarodowych (stosunki z Rosją, związki europejskie) i poprzez analizę zagadnień

ustrojowych, dochodzi do sfery istotnych konfliktów wewnętrznych

(światopoglądowych, ekonomicznych, historycznych). Stawia studenta wobec

konieczności zreferowania różnych punktów widzenia na omawiane zagadnienia oraz

analizy metod rozstrzygania konfliktów racji i interesów.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze zimowym

dr Rafał Matyja

4 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl