Współczesne systemy polityczne [PLS 231]

Wykład przedstawia funkcjonowanie instytucji politycznych współczesnych państwa,

szczególnie parlamentu, rządu i partii politycznych, a także zaznajomienia z regułami

analizowania i porównywania poszczególnych systemów. Szczegółowej analizie

poddawane są modele rządów najważniejszych współczesnych demokracji oraz

stosowane w nich sposoby wyłaniania przywództwa państwowego.

 

Kurs 60 godzin w semestrze zimowym

dr Artur Wołek, Kinga Wojtas

6 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl