Wybory i zachowania wyborcze [PLS 282,1]

Konwersatorium składa się z trzech zasadniczych części, poświęconych typom ordynacji

wyborczych i stosowanym w nich rozwiązaniom, zasadom badania zachowań

wyborczych oraz części szczegółowej poświęconej Polsce. W pierwszej części

porównuje się przede wszystkim konsekwencje przyjmowanych przez różne kraje

modeli prawa wyborczego. Druga – oparta przede wszystkim o analizę socjologiczną –

ukazuje podstawowe czynniki określające zachowania wyborcze.

 

Konwersatorium 30 godzin w semestrze letnim

mgr Leszek Skiba

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl