Zarządzanie publiczne [PLS 272]

Wykład przedstawia podstawowe elementy nauki o zarządzaniu oraz wyjaśnia specyfikę

zarządzania instytucjami i zadaniami publicznymi. Podejmuje zagadnienia tworzenia

i funkcjonowania struktur organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, oceny

efektywności działań instytucji.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

dr hab. Halina Piekarz

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl