Zarządzanie wiedzą [DKP 571]

Jak tworzyć logicznie spójne struktury wiedzy firmy (corporate knowledge), doświadczeń

z poprzednich działań, aby je udokumentować oraz móc o nich wnioskować.

Przykładem może być kampania marketingowa, dla której ustalane są formalne ramy,

założenia, ryzyka, silne i słabe strony. Formalizacja w logice, wynikanie/wnioskowanie,

dostęp do bazodanowych metod. Na konwersatorium i ćwiczeniach studenci pracują

nad precyzyjnym formułowaniem własnych pomysłów w przykładowym systemie

ekspertowym.

 

Warsztaty 30-godzinne w semestrze letnim

dr Tomasz Mikołajewski

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl