Zmiany współczesnych instytucji politycznych [DNE 531]

Wykład przedstawia zasadnicze zmiany zachodzące w politycznych i gospodarczych

instytucjach świata zachodniego po upadku komunizmu. Opisuje osłabienie klasycznie

rozumianego suwerennego państwa na rzecz zarządzania publicznego na wielu

poziomach instytucjonalnych (multi-level governance), zmianę relacji między światem

administracji i światem polityki, zmianę charakteru władzy, wpływ globalizacji na

krajowe instytucje polityczne.

 

Wykład 30 godzin w semestrze letnim

prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis

3 ECTS


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl