3.300,00 rok studiów
2.310,00
z dofinansowaniem z UE
rekrutacja przedłużona do 25 września 2009

Na studiach niestacjonarnych, adresowanych do osób pracujących
oferujemy specjalność administracja i służby publiczne.

 

Program specjalizacji obejmuje 12 przedmiotów o łącznej liczbie 360 godzin.

pierwszy rok - 90 godzin
przedmiot obowiązkowy INSTYTUCJE PUBLICZNE w POLSCE - 30 godzin
przedmioty do wyboru - 60 godzin
drugi rok - 120 godzin
przedmiot obowiązkowy PRAWO ADMINISTRACYJNE - 30 godzin
przedmiot obowiązkowy POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - 30 godzin
przedmioty do wyboru - 60 godzin
trzeci rok - 150 godzin
przedmiot obowiązkowy EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO - 30 godzin
przedmioty do wyboru - 120 godzin

W grupie przedmiotów do wyboru znajdą się treści dotyczące m.in. public relations i komunikacji społecznej, finansów publicznych, dyplomacji społecznej, instytucji i programów Unii Europejskiej. 

 3.300,00 rok studiów
2.310,00
z dofinansowaniem z UE
rekrutacja przedłużona do 25 września 2009

Program studiów niestacjonarnych dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2009/2010:

pierwszy rok - 420 godzin

Nauka o państwie i prawie, 30 godzin
Nauka o polityce, 60 godzin
Podstawy technologii informacyjnych, 30 godzin
System polityczny RP, 30 godzin
Administracja publiczna, 30 godzin
Polityka społeczna i gospodarcza, 30 godzin
Najnowsza historia polityczna, 30 godzin
Podstawy tożsamości europejskiej, 30 godzin
Język obcy, 60 godzin
Przedmioty specjalizacyjne,  90 godzin
drugi rok - 435 godzin

Myśl polityczna I, 30 godzin
Systemy polityczne, 60 godzin
Historia Polski XX w., 30 godzin
Samorząd terytorialny, 30 godzin
Integracja europejska, 60 godzin
Organizacja i zarządzanie, 30 godzin
Proseminarium, 15 godzin
Język obcy, 60 godzin
Przedmioty specjalizacyjne, 120 godzin

trzeci rok - 360 godzin

Partie i systemy partyjne, 15 godzin
Marketing polityczny, 15 godzin
Stosunki międzynarodowe, 60 godzin
przedmiot humanistyczny, 30 godzin
Statystyka i demografia, 30 godzin
Myśl polityczna II, 30 godzin
Seminarium licencjackie, 30 godzin
Przedmioty specjalizacyjne, 150 godzin
 
3.300,00 rok studiów
2.310,00
z dofinansowaniem z UE
rekrutacja przedłużona do 25 września 2009

 

rekrutacja, formularz

szczegółowe pytania prosimy kierować na adres politologia@wsb-nlu.edu.pl,
telefonicznie 018 44 99 240 (sekretariat wydziału),
osobiście ul. Zielona 27, budynek A, pok. 413


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl