studia uzupełniające magisterskie niestacjonarne

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są od roku akademickiego 2008/2009. 

 dla każdego !  

Dwuletnie studia dla absolwentów wszystkich kierunków licencjackich i magisterskich. Poszerzające wiedzę o świecie i rozumienie ludzkich zachowań * Kształcące profesjonalne kadry dla instytucji publicznych – samorządowych, rządowych i europejskich * Nastawione na kształcenie umiejętności, a nie przekazywanie encyklopedycznej informacji * Oceniające całoroczną pracę studenta, bez wyodrębnionej sesji egzaminacyjnej * 480 godzin zajęć w 40 zjazdach – po 10 w semestrze.

Studia politologiczne dają wiedzę pozwalającą na lepsze rozumienie współczesnego świata, zarówno instytucji i reguł władzy, jak też motywów i zasad ludzkiego postępowania.  Specjalność „instytucje i administracja publiczna” uzupełnia tę zasadniczą wiedzę o odpowiedź na pytania jak tworzyć dobrze funkcjonujące, sprawne instytucje, w jaki sposób sprawić – by dobrze służyły ludziom, sprawnie wypełniały zadania publiczne, efektywnie gospodarowały powierzonymi im środkami. Nie uczymy gotowych rozwiązań – ale sposobów radzenia sobie z kłopotami, rozwiązywania problemów. Oczekujemy inicjatywy i pomysłowości studentów, zdolności wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin nauki, a także z doświadczenia zawodowego i obserwacji istniejących instytucji. Na studia zapraszamy zatem absolwentów studiów I stopnia różnych kierunków wierząc, że współczesne instytucje publiczne budują swój sukces na tworzeniu różnorodnych zespołów, w których odmienność spojrzenia jest atutem, a nie przeszkodą w wypracowaniu optymalnych rozwiązań. 

Nowoczesność to świat złożonych instytucji służących naszym potrzebom, wspierających nasze aspiracje i marzenia – organizacji edukacyjnych, kulturalnych, organizujących czas wolny, ale także świadczących opiekę zdrowotną, pomoc w życiowych trudnościach. Zarządzanie nimi to trudna sztuka, wymagająca – gdy chcemy osiągnąć sukces – łączenia wiedzy z różnych dyscyplin.

Jakość życia zależy w znacznej mierze od jakości tych instytucji i profesjonalizmu pracujących w nich ludzi. Sukces Polski – także naszego regionu lub gminy - zależy od tego, czy umiemy zbudować dobre instytucje, wykorzystać doświadczenia najlepszych i dodać własną pomysłowość. Profesor Jadwiga Staniszkis mówi, że nadchodzące czasy są epoką „instytucjonalnych artystów”, „mistrzów instytucjonalnej architektury”, świetnie rozumiejących zmieniający się świat i wykorzystujących możliwości, które on oferuje. W globalnej sieci tacy artyści mogą pojawić się w dowolnym miejscu – niekoniecznie w pozornie uprzywilejowanych centrach polityki i biznesu. W tej rywalizacji najistotniejszym atutem są bowiem wykształceni i zorganizowani wokół istotnych spraw ludzie.

program studiów:
Program dwuletnich studiów składa się z trzech modułów
  • przedmioty wskazane jako minimum programowe w standardach nauczania: 315 godzin; prowadzone w istotnej części z nastawieniem na wskazywanie ich zastosowań w praktyce instytucji publicznych;
  • seminarium magisterskie: 30 godzin; przygotowujące – wraz z zajęciami z metodologii i teorii polityki i proseminarium – do napisania pracy dyplomowej z zakresu politologii;
  • przedmioty do wyboru związane ze specjalizacją lub wiedzą o współczesnym świecie: 135 godzin;
 
 
organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są podczas 10 zjazdów w każdym semestrze (co dwa tygodnie); średnio po 12 godzin podczas zjazdu (10-19 w soboty; 10-14 w niedziele). Metody sprawdzania wiedzy i aktywności studentów stosowane podczas zajęć pozwalają na kształtowanie ostatecznych ocen na podstawie danych cząstkowych, bez organizowania odrębnej sesji egzaminacyjnej. Oceny końcowe – podobnie jak na studiach dziennych - podsumowują osiągnięcia studenta w całym semestrze.

 Cena 4 500,00 pln płatne w 10 ratach
      sprawdź ofertę stypendialną

Zajęcia w semestrze zimowym dla studentów SUM rozpoczną się 26 września 2009.
Ostatnie zajęcia w roku akademickim 2009/2010 odbędą się 18 lipca 2009.
 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl