plan studiów  drugiego stopnia na kierunku politologia,

specjalność Instytucje i administracja publiczna

studia niestacjonarne, 2008 - 2010

przedmiot

forma zajęć

liczba godzin


Semestr I (zimowy)

Decydowanie polityczne

Konwersatorium

30

Metodologia badań politologicznych

Wykład+ćwiczenia

15+15

Teoria polityki

Wykład+ćwiczenia

30+15

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

15


Semestr II (letni)

Prawo europejskie

Wykład

30

Ruchy społeczne

Wykład

30

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

3 x 15

Proseminarium

Seminarium

15


Semestr III (zimowy)

Historia instytucji politycznych

Wykład

60

Komunikowanie polityczne

Konwersatorium

30

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

15

Seminarium magisterskie

Seminarium

15


Semestr IV (letni)

Filozofia i etyka polityki

Wykład

20

Psychologia polityki

Wykład

20

Socjologia polityki

Wykład

20

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

3 x 15

Seminarium magisterskie

Seminarium

15

 

bez wyodrębnionej sesji egzaminacyjnej

soboty od 10:00 do 18:00, niedziele od 10:00  do 14:00

 

 

2009/2010

terminarz zjazdów:

    semestr zimowy

        26, 27 września 2009
        10, 11 października 2009
        24, 25 października 2009
        7, 8 listopada 2009
        21, 22 listopada 2009 
        5, 6 grudnia 2009
        19, 20 grudnia 2009
        2, 3 stycznia 2010
        16,17 stycznia 2010
        30, 31 stycznia 2009


    semestr letni

       13, 14 lutego 2010
       27, 28 lutego 2010 
       13, 14 marca 2010
       27, 28 marca 2010
       10, 11 kwietnia 2010
       24, 25 kwietnia 2010
       8, 9 maja 2010
       22, 23 maja 2010
       5, 6 czerwca 2010
       19, 20 czerwca 2010
 

2008/2009

terminarz zjazdów:

    semestr zimowy

        25,26 października 2008
        8,9 listopada 2008
        22,23 listopada 2008
        6,7 grudnia 2008
        20,21 grudnia 2008
        3,4 stycznia 2009
        17,18 stycznia 2009
        31 stycznia, 1 lutego 2009
        14,15 lutego 2009
        21,22 lutego 2009 


    semestr letni

        7,8 marca 2009
        21,22 marca 2009
        4,5 kwietnia 2009
        18,19 kwietnia 2009
        9,10 maja 2009
        23,24 maja 2009
        6,7 czerwca 2009
        20,21 czerwca 2009
        4,5 lipca 2009
        18,19 lipca 2009

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl