plan studiów  drugiego stopnia na kierunku politologia,

specjalność Instytucje i administracja publiczna

studia niestacjonarne, 2009-2011

przedmiot

forma zajęć

liczba godzin


Semestr I (zimowy)

Decydowanie polityczne

Konwersatorium

30

Metodologia badań politologicznych

Wykład+ćwiczenia

15+15

Teoria polityki

Wykład+ćwiczenia

30+15

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

15


Semestr II (letni)

Filozofia i etyka polityki

Wykład

20

Socjologia polityki

Wykład

20
Psychologia polityki

Wykład

20

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw. 3 x 15

Proseminarium 

Seminarium

15


Semestr III (zimowy)

Historia instytucji politycznych

Wykład

60

Komunikowanie polityczne

Konwersatorium

30

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

15

Seminarium magisterskie

Seminarium

15


Semestr IV (letni)

Prawo europejskie

Wykład

30

Ruchy społeczne

Wykład

30

Przedmioty do wyboru

Ćwiczenia/Konw.

3 x 15

Seminarium magisterskie

Seminarium

15


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl