Dla studentów, którzy rozpoczną studia magisterskie
w roku akademickim 2008/2009

 

Liczba kredytów (łącznie w dwóch latach) 120 ECTS
w tym:


PRZEDMIOTY PODSTAWOWE            14 ECTS

5 ECTS, 45 godz.            Metodologia badań politologicznych
4 ECTS, 30 godz.            Ruchy społeczne                                                                            
5 ECTS, 45 godz.            Teoria polityki                                                                                       


PRZEDMIOTY KIERUNKOWE            30 ECTS

4 ECTS, 30 godz.            Decydowanie polityczne                                                                       
5 ECTS, 45 godz.            Filozofia i etyka polityki                                                     
5 ECTS, 30 godz.            Historia instytucji politycznych
4 ECTS, 30 godz.            Komunikowanie polityczne
4 ECTS, 30 godz.            Prawo europejskie                                                                          
4 ECTS, 30 godz.            Psychologia polityki
4 ECTS, 30 godz.            Socjologia polityki                                                                          

20 ECTS, 60 godz.          Seminarium magisterskie
                                            (wraz z pracą i egzaminem dyplomowym)


PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE            18 ECTS

Dla specjalności: Doradztwo i komunikowanie polityczne (DKP)

4 ECTS, 30 godz.            Analiza debaty publicznej                                                                       
4 ECTS, 30 godz.            Doradztwo polityczne                                                                       
5 ECTS, 30 godz.            Foundations of Public Policy                                                                
5 ECTS, 30 godz.            Public relations w polityce                                                    

Dla specjalności: Dyplomacja Nowej Europy (DNE)

5 ECTS, 30 godz.            Europa Środkowa                                                                            
4 ECTS, 30 godz.            Historia dyplomacji europejskiej                                        
4 ECTS, 30 godz.            Polska polityka zagraniczna
5 ECTS, 30 godz.            Praktyka polityczna Unii Europejskiej                               

 Ponadto 18 ECTS – przedmioty z zakresu specjalizacji

min. 12 ECTS                Decydowanie i doradztwo polityczne     dla DKP            
min. 12 ECTS                Europa Środkowa i Wschodnia   dla DNE                 

Oraz 26 ECTS – przedmioty do wyboru           

Język obcy – nie więcej niż 10 ECTS wlicza się do ogólnego rozliczenia


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl