Władza wykonawcza w Polsce i Europie
red. Maciej Drzonek, Arur Wołek
Ośrodek Myśli Politycznej, WSB-NLU
Kraków-Nowy Sącz 2009 r.
 
           
       

Rola internetu w rozwoju demokracji w Polsce
Maria Nowina Konopka
Ośrodek Myśli Politycznej, WSB-NLU
Kraków-Nowy Sącz 2008 r

 
           
     

Władza i polityka lokalna
Polskie wybory samorządowe 2006
red. Artur Wołek
Ośrodek Myśli Politycznej, WSB-NLU
Kraków-Nowy Sącz 2008 r.

     więcej...

 
           
      Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980
Rafał Matyja
Ośrodek Myśli Politycznej, WSB-NLU
Kraków-Nowy Sącz 2007 r.

     więcej...
 
           
      Gabinety Polityczne. Narzędzie skutecznego rządzenia
red. Dobrochna Bach-Golecka
Ośrodek Myśli Politycznej, WSB-NLU
Kraków-Nowy Sącz 2007 r.
 
           
      Ontologia socjalizmu
Jadwiga Staniszkis
Ośrodek Myśli Politycznej, WSB-NLU, Wydawnictwo DANTE
Kraków - Nowy Sącz 2006 r.

     więcej...
 
           
      Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej
po 1989 roku

Artur Wołek
ISP PAN, 2005 r.

     więcej...
 

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl