Marek Kornat
POLSKA SZKOŁA SOWIETOLOGICZNA
Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2003

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Próba monografii
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) i początki sowietologii w Polsce międzywojennej
Wybór pism

Prawo i ustrój
        Wiktor Sukiennicki - Ewolucja ustroju ZSRR
        Wiktor Sukiennicki - Ustrój radziecki a konstytucja stalinowska
        Wacław Komamicki - Nowy ustrój państwowy Sowietów
        Franciszek Ancewicz - Stalinowska koncepcja państwa
        Wiktor Sukiennicki - Marksowsko-leninowska teoria prawa

Polityka gospodarcza
        Stanisław Swianiewicz - Rzut oka na zasadnicze problemy sowieckiej polityki gospodarczej
        Wiktor Sukiennicki - Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w okresie pierwszej pięciolatki

Lenin i Bolszewizm
        Stanisław Swianiewicz - Lenin jako ekonomista
        Lenin - marksista
                Zasadnicze założenia marksizmu
                Lenin a „narodnicy"
                Stosunek Lenina do kapitalizmu
                Walka z rewizjonizmem
                Lenin - teoretyk kapitalizmu monopolistycznego
                Koncepcja kapitału finansowego
                Kapitalizm monopolistyczny
                Kapitalizm monopolistyczny w ujęciu Lenina
                Kapitalizm państwowy
                Komunizm a kwestia kolonialna
                Lenin - spadkobierca „narodników"
                Program agrarny
                Zakończenie

Obrachunki metodologiczne
        Stanisław Swianiewicz — W sprawie organizacji badań sowietoznawczych
        Aleksander Bocheński - Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej

Posłowie
Nota bibliograficzna pozycji zamieszczonych w książce
Biogramy czołowych postaci związanych z Instytutem Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie
Bibliografia ważniejszych publikacji pracowników i badaczy Instytutu Wileńskiego
Prace o studiach sowietologicznych w Polsce międzywojennej i o Instytutcie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie

Spisy wykładów i wykładowców w Szkole Nauk Politycznych
Aneks
Wykaz używanych skrótów
Indeks osób


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl