Jadwiga Staniszkis
O WŁADZY I BEZSILNOŚCI
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp (s. 5)

Władza: przeciw myśleniu potocznemu (s. 12)
        1. Sztuka panowania (s. 17)
        2. Nikt nie rządzi Polską, bo polskie elity nie rozumieją natury współczesnej władzy (s. 25)
        3. Władza i myślenie (s. 35)
        4. Wielowartościowy porządek (s. 43)

Dwie rewolucje intelektualne w Europie: miejsce Polski (s. 49)
        Wstęp (s. 49)
        1. Przełom nominalistyczny (s. 51)
            Przełom pierwszy: pożegnanie z tomizmem (s. 51)
            Późniejszy dopisek: nominalizm - augustynizm - tomizm (s. 70)
            Przełom drugi: przejście od liniowego do nieliniowego systemu rządzenia (s. 73)
        2. Między metafizyką państwa a metafizyką władzy (s. 84)

Państwo - neoimperium - gospodarka sieciowa
(ewolucja filozofii rządzenia w kontekście globalnym) (s. 100)

        Ku geopolityce sieciowej (s. 116)

Moralność i polityka: ćwierć wieku po Sierpniu '80 (s. 127)
        Powrót do języka moralności (s. 128)
        Niespełnione marzenie (s. 129)
        Obelisk do przebudowy (s. 130)
        Inna twarz Solidarności (s. 131)
        Tomistyczny kapitał (s. 133)
      Przełom drugi: uczenie się nominalizmu (s. 136)
      Wspólnota: estetyka czy etyka (s. 144)

Kryzys państwa (s. 152)
        1. Ku postpolityce (s. 152)
            Polski ułomny kapitalizm (s. 153)
            O długi horyzont czasowy (s. 155)
            Trzy zasady (s. 157)
            Metafizyka państwa (s. 158)
            Globalizacja i Europa ojczyzn (s. 158)
            Zmierzch metafizyki państwa (s. 159)
        2. Władza w nowym świecie: skala pojedynczego państwa
            nie wystarcza już dla rozwiązania problemów (s. 161)
        3. Hologram (s. 171)
        4. Lewica, prawica i zmierzch polityczności (s. 174)
        5. Złowroga logika korupcji (s. 185)
            Jak jest naprawdę (s. 185)
            Zagrożenie szarą strefą (s. 187)
            O władzy naiwnej (s. 188)
            Władza systemu versus system władzy (s. 189)
            [Felieton] (s. 194)

Europejskie scenariusze (s. 199)
        1. Europejski styl myślenia (s. 207)
            Pilna, ale beznadziejna sprawa harmonizacji (s. 208)
            Złożona racjonalność rozwiązań i ograniczona inteligencja polityków (s. 210)
            Procedury, a nie polityka (s. 211)
            Metafizyka państwa i decyzje polityków (s. 212)
            Za amerykańskim przykładem (s. 213)
        2. Bezprawie czy nowy porządek? (s. 215)
        3. Władza i racjonalność (s. 219)
            Państwo pod ciśnieniem (s. 220)
            Nowe dylematy (s. 222)
            Dwa wymiary globalizacji (s. 223)

Demokracja medialna (s. 227) Fragment na stronach Dziennik.pl

Zamiast zakończenia (s. 247)

Indeks nazwisk (s. 255)

 

Recenzje
A. Nowak, Wiedza i bezsilność, "Europa. Tygodnik Idei", 02.08.2006.
R. Matyja, Krytyka myślenia peryferyjnego, "Europa. Tygodnik Idei", 12.07.2006.


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl