Jadwiga Staniszkis
ONTOLOGIA SOCJALIZMU
Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Wydawnictwo DANTE, Kraków - Nowy Sącz 2006

 

SPIS TREŚCI

Wstęp do nowego wydania (s. 5)

Ontologia socjalizmu: pierwsze przybliżenie (s. 11)

Socjalistyczny sposób produkcji (s. 49)
        Analiza logiczna - analiza historyczna (s. 50)
        Sprzeczności socjalistycznego sposobu produkcji (s. 54)
        Porównanie z tezami szkoły praw własności (s. 75)

Dynamika uzależniania (s. 86)
        Cztery cykle uzależniania w Europie Wschodniej (s. 90)
        Uzależnienie jako stan chwiejnej równowagi na niższym poziomie (s. 101)
        Warianty radzieckiej polityki uzależniania w Europie Wschodniej - próba interpretacji (s. 109)

Władza bez polityki (s. 124)
        Krytyka dotychczasowych paradygmatów (s. 124)
        Propozycja własna: antyinstytucjonalny paradygmat władzy bez polityki (s. 134)
            1. Państwo produkujące (s. 135)
            2. Węzeł imperialny - socjalistyczna wersja państwa kolonialnego na przykładzie Polski (s. 141)
            3. Partia/Państwo - socjalistyczna wersja państwa prerogatywnego (s. 149)
        Pułapki legitymizacji (s. 157)
        Zakończenie (s. 162)

Teoria formacji a teoria struktury społecznej (s. 175)
        Własność a struktura społeczna w socjalizmie (s. 176)
        Dwie wizje struktury: ontologiczna geneza (s. 191)
        Struktura społeczna w oczach robotników (próba interpretacji) (s. 197)

Konstytuowanie się podmiotów społecznych w realnym socjalizmie (s. 218)
        Forma myślenia jako ideologia (s. 222)
        Cztery rozumienia terminu "ideologia" (s. 226)
        Symetryczne innobyty (s. 232)
        Potrzeba mitu (s. 243)
        Bunt nietransformacyjny, czyli o kilku paradoksach artykulacji politycznej w Polsce (s. 247)

Zakończenie: ciągłość i zmiana (s. 267)

 

Zobacz również

Fragment wydania z 1989 roku na stronach Ośrodka Myśli Politycznej (Ontologia socjalizmu, Wydawnictwo In Plus, Warszawa 1989, s. 1-14.)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl