Jadwiga Staniszkis
POSTKOMUNISTYCZNE PAŃSTWO: W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000

 

SPIS TREŚCI

Wstęp. Przejawy i przyczyny obumierania państwa (s. 5)

Komercjalizacja państwa (s. 9)

Metaregulacja: nowy, zaniedbany wymiar władz (s. 13)

Kapitalizm sektora publicznego (s. 15)

Od oligarchii do "klasy politycznej" (s. 19)

Nowe rozumienie terminu "władza" (s. 23)

Zakończenie: próba refleksji metodologicznej. Czy potrzebne nam "Tao władzy"? (s. 26)

Uwagi końcowe (s. 30)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl