Jadwiga Staniszkis
POSTKOMUNIZM. PRÓBA OPISU
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001

 

SPIS TREŚCI

Wstęp (s. 5) Wstęp na stronach Gazety Wyborczej

Część I. Koniec komunizmu. Ukryte wymiary „odgórnej rewolucji"
    Stalin: „Do diabla z Jałtą...", czyli o reinterpretacji pojęcia „kontrola" (s. 15)
    „Rewolucja wojskowa" a koniec komunizmu (s. 65)

Część II. Postkomunistyczne państwo, czyli podemokracja
    Władza bez polityki (wprowadzenie) (s. 89)
    Tao wtadzy - państwo postkomunistyczne w poszukiwaniu paradygmatu (s. 109)
    Modernizacja peryferii: czy wykorzystamy tę szansę? (s. 135)

Część III. Postkomunistyczny kapitalizm
    Kryzys w Rosji (1998) - pierwszy strukturalny kryzys postkomunizmu (s. 153)
    Od „kapitalizmu politycznego" do „kapitalizmu państwowego bez państwa" (s. 190)
    Przyczynek do analizy kulturowych ram transformacji (s. 228)

Zakończenie
Właściwy początek: rok 1999, czyli koniec postkomunizmu jako fazy przejściowej (s. 249)


Przypisy (s. 257)
Indeks osób (s. 298)

 

Recenzje, informacje prasowe
C. Michalski, Postkomunizm Jadwigi Staniszkis, "Życie", 11.05.2001.
K. Świrska, Komunistyczna podszewka kapitalizmu, "CEO - Magazyn Top Menedżerów", czerwiec 2002.
R. Krasowski, Polska szkoła opisu upadku komunizmu, "Europa. Tygodnik Idei", 09.06.2004.
Informacja w serwicie Culture.pl
   


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl