Jadwiga Staniszkis, Andrzej Zybała
SZANSE POLSKI
NASZE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W OBECNYM ŚWIECIE

Wydawnictwo Rectus, Komorów 2005

 

SPIS TREŚCI


Wstęp (s. 7)

I. Stan, w którym jesteśmy
(s. 9) (fragment rozdziału na stronach Wirtualnej Polski)
Sytuacja, w jakiej jest Polska rodzi oczywiste obawy o to, co nas czeka w najbliższych latach, jakie miejsce zajmiemy w Unii Europejskiej czy będziemy umieli konkurować w światowej gospodarce, choćby o miejsca pracy. Reformy rozpoczęte w 1990 roku otworzyły przed krajem, jak i każdym z nas, wielkie możliwości rozwoju, ale ich wykorzystanie przychodzi z trudem. Odczuwamy skutki wielu nieprzemyślanych decyzji, ale szanse rozwoju są wciąż duże.

II. Nasza kultura: Kapitał moralny, bariery poznawcze (s. 73)
Polska kultura wyposaża nas w duży kapitał pozytywny do funkcjonowania w dzisiejszym globalnym świecie. W przeszłości umożliwił pokonanie komunizmu. Jednocześnie wyrastamy z innego niż Europa Zachodnia doświadczenia intelektualnego, co utrudnia nam pełne zrozumienie świata, w którym żyjemy. Potrzebny jest wysiłek, aby przełamać bariery.

III. Świat, w którym żyjemy (s. 99)
Globalne otoczenia, w którym funkcjonujemy, w znacznym stopniu określa szanse rozwojowe Polski. Dlatego ważna jest jakość naszej strategii obecności w globalnej polityce i gospodarce. Do tej pory nie było z tym najlepiej. Zajmujemy słabe miejsce w międzynarodowym podziale pracy, jako kraj taniej robocizny, surowców, komponentów. Natomiast nie mamy choćby dostrzegalnego udziału w rynkach związanych z nowoczesnymi technologiami i wiedzą.

IV. Unia, której nie rozumiemy? (s. 133)
Unia wciąż szuka sposobu na sprawniejsze funkcjonowanie oraz na odgrywanie większej roli w światowej polityce i gospodarce. Aby włączyć się w te dążenia i czerpać z nich korzyści, musimy sprawniej poruszać się w labiryntach unijnych instytucji i programów.

V. Młody napęd (s. 163)
Pokonanie kryzysu wymaga głębszego zrozumienia reguł, którymi kieruje się dzisiejszy świat i „wygrywania” ich dla siebie. Wymaga umiejętności dostrzeżenia swoich atutów w nim oraz odnalezienia sposobu ich umiejętnego wykorzystywania w grze o interesy. Posiadanie profesjonalnej służby cywilnej jest warunkiem, aby Polska odzyskiwała zdolność do panowania nad swoimi zasobami rozwoju, aby umiała bronić własnych interesów na forum międzynarodowym. Zwłaszcza młode pokolenie powinno odegrać w niej ważną rolę.
 
TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl