Jadwiga Staniszkis
WŁADZA GLOBALIZACJI
Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, 2004

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa: władza i globalizacja (s. 7)

Władza relacyjna, której już nie ma? (s. 37)
        Co to znaczy "kontrolować"? Dialektyka "naturalności" i "sztuczności" a logika "naturalności" (s. 39)
        "Sztuczność" a racjonalność (s. 46)
        Państwo "polityczne" i "niepolityczne": polityczność bez polityki i polityka bez polityczności (s. 52)
        "Reprodukowanie" i "znoszenie różnicy" (s. 56)
        Koncepcja człowieka u źródeł koncepcji państwa (s. 59)
        Władza globalizacji: nowe znaki zapytania (s. 61)

Asymetria racjonalności: globalizacja i postkomunizm (s. 69)
        Postkomunizm: władza systemu contra system władzy (s. 81)
        Na krawędzi chaosu - bez samoorganizacji (s. 91)
        Niekompletny kapitalizm (przypadek Polski) (s. 105)

Konflikty w świecie zachodnim (s. 120)
        Federalizm amerykański jako model globalnego porządku? (s. 120)
        Amerykański model federacji: próba przybliżenia (s. 130)
        Podziały w świecie zachodnim: próba wyjaśnienia (s. 142)
        1. Idea obywatela (s. 143)
        2. Idea społecznego obywatelstwa (s. 144)
        3. Problem "suwerena" (s. 145)
        4. Idea suwerenności (s. 147)
        5. Rola polityki (s. 148)
        6. Rola biurokracji (s. 149)
        7. Racjonalizacja - Rozum - irracjonalność (s. 149)
        8. Pesymizm - optymizm (s. 150)
        9. Konflikt - zgoda (s. 151)
        Neoimperium: imperatywy suwerenności (s. 151)

Wyzwania globalne, kultura i rozwój (s. 164)

Zamiast zakończenia: sztuka panowania (s. 187)

Indeks rzeczowy (s. 203)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl