Jadwiga Staniszkis
Jerzy Brzeziński, Piotr Chuchro (red.)

ZWIERZĘ NIEPOLITYCZNE
Fundacja Pomocy Antyk, "Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski", Warszawa 2003

 

SPIS TREŚCI

Słowo od redaktorów (s. 5)

I. Przedsiębiorstwo, organizacja, władza - artykuły naukowe okresu PRL (s.  9)
        Mechanizmy rozwoju i przekształceń struktur organizacyjnych (propozycja typologii) (s. 11)
        Odmiany władzy (z problemów sterowania w wielkich systemach) (s. 32)
        Systemowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w Polsce (s. 46)

II. Rewolucja "Solidarności" (s. 63)
        W trzy lata po sierpniu (s. 65)
        "Solidarność" wobec aktualnych zagrożeń (s. 86)
        Rewolucji się nie robi, ona przychodzi sama (s. 107)

III. "Solidarność" widziana po latach (s. 117)
        Zachować sztandary (s. 119)
        18 lat minęło (s. 124)
        Przegrana "Solidarności (s. 126)

IV. Ciągłość i zmiana - początek transformacji od komunizmu do demokracji (s. 131)
        Rewolucja militarna a koniec komunizmu (s. 133)
        Ciągłość i zmiana (s. 149)
        Czy zmiana formacji? (s. 169)
        Ontologia surrealizmu (s. 179)
        Fragment większej całości (s. 184)
        Historia i przypadek (s. 189)
        Dwuznaczność (s. 192)
        Stan zawieszenia (s. 194)
        Przeczekać? (s. 199)
        "Okrągły Stół" po dziesięciu latach (s. 201)

V. Państwo postkomunistyczne (s. 205)
        Państwo postkomunistyczne - w poszukiwaniu paradygmatu (s. 207)
        Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej - część I (s. 228)
        Polityka postkomunistycznej instytucjonalizacji w perspektywie historycznej - część II (s. 251)
        Ciągłość w zmianie (s. 269)
        Przeszłość jako przyszłość (s. 272)
        Gdzie jesteśmy? (s. 281)
        Demokracja dryfuje (s. 285)
        Diagnoza - prognoza. 2001: odyseja polska (s. 288)
        Wszechwładza oligarchii - czyli co nas czeka (s. 293)
        Wolność bez odpowiedzialności, czyli rozmowa z duchami (s. 300)
        Komercjalizacja państwa (s. 306)
        Od autorytetu państwa do pajęczyny władzy (s. 309)
        Władza bez polityki (s. 315)

VI. Od kapitalizmu politycznego do kapitalizmu sektora publicznego (s. 319)
        Kapitalizm polityczny i jego dynamika (s. 321)
        Kilka słów przestrogi (s. 330)
        Nie mam dobrego słowa (s. 333)
        Syndrom czterech zmiennych (s. 339)
        Pięć w jednym (s. 344)
        Koniec postkomunizmu (s. 347)
        Kartel zwany państwem (s. 351)

VII. O polskim życiu politycznym (s. 355)
        Groźba latynizacji, czyli dlaczego należy poprzeć rząd Mazowieckiego (s. 357)
        Autorytaryzm z autorytetem (s. 360)
        Koniec PZPR (s. 363)
        Przed drugim etapem (s. 369)
        Oni się czają (s. 374)
        Uczyć się, uczyć się, uczyć (s. 378)
        Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Polska (s. 381)
        Chilijskie ciągoty (s. 385)
        Na Śląsku leży klucz do dalszych losów Polski (s. 389)
        Partytura politycznych gier (s. 391)
        Chemia suwerenności (s. 397)
        Co się dzieje (s. 402)
        Ci najwięksi finansują wszystkich (s. 407)
        Pielgrzymka trzeciego tysiąclecia (s. 412)
        Politycy podwórka (s. 414)
        Własną drogą do Europy (s. 419)
        Stworzymy nową jakość (s. 426)
        Między Ameryką, Europą i Rosją. Koniec polityki polskiej? (s. 429)
        Udają, że coś robią (s. 438)
        Odbudować szansę dla Polski (s. 443)
        Potrzebna zmiana postaw (s. 447)
        Jesteśmy krzywym odbiciem Zachodu (s. 452)
        Nie zmarnować narodu (s. 457)
        Zaproszenie do korupcji (s. 465)
        Klasa pasożytnicza (s. 469)
        Spiralą w dół (s. 474)
        Przymusowa liberalizacja (s. 481)
        Polska potrzebuje rządu SLD z Platformą Obywatelską (s. 484)
        Ciężka praca dzień i noc (s. 489)

VIII. Nacjonalizm czy "wspólnota compatriotów"? (s. 493)
        W pułapce stereotypów (s. 495)
        Era nacjonalizmów? (s. 498)
        Draka o Wrzodaka (s. 500)
        Trzy podróże w jednej (s. 501)

IX. Współczesna Rosja (s. 503)
        Dwoista kontrola? (s. 505)
        Co to oznacza dla Polski? (s. 507)
        Różne wizje - odmienne stanowiska, czyli Zachód w poszukiwaniu lepszych rozwiązań (s. 509)
        Żyrinowski - alibi Jelcyna (s. 516)
        Cień Kremla nad Eurazją. Polityka rosyjska i odbudowanie państwa (s. 518)
        Związek republik sieciowych (s. 528)
        Instytucjonalna dynamika rosyjskiego kryzysu: implikacje dla Polski (s. 532)

X. "Między Wschodem i Zachodem" - uwagi na koniec wieku (s. 543)
        Świat pod nadzorem (s. 545)
        Krótkie stulecie (s. 551)

XI. Globalizacja (s. 555)
        Władza i globalizacja (s. 557)
        Władza i racjonalność (s. 569)

XII. Tysol - Felietony (1998) (s. 573)
        Przepowiednie Kasandry (s. 575)
        Przepowiednie Kasandry (komentarz optymistyczny) (s. 576)
        Przepowiednie Kasandry. Prognoza geopolityczna (s. 577)
        Zmarli poeci (s. 578)
        Przepowiednie Kasandry. Jeszcze raz o rosyjskim kryzysie (s. 579)
        Przepowiednie Kasandry. O prawo do racjonalności (s. 580)
        Przepowiednie Kasandry. Przemoc (s. 581)

XIII. Gazeta Finansowa - felietony (2001) (s. 583)
        Mysz, która już nie chciała być myszą, czyli o końcu mitów (s. 585)
        UE zastawia pułapkę na Gazprom (s. 586)
        Moda na centrum (s. 588)
        Bieda i bogactwo (s. 589)
        Widziane z Pszczyny (s. 591)
        Piękne przedmioty, piękne krajobrazy (s. 593)
        Gra o reprywatyzację (s. 594)
        Optymizm, pesymizm i nowe wyzwania (s. 595)
        Nigdy już nie będzie tak samo (s. 597)
        Władza systemu vs. system władzy (s. 598)
        Wola iluzji czy wola władzy? (s. 599)
        Każdy z nas (s. 601)
        Państwa, imperia i Europa (s. 603)
        Estetyka władzy (s. 604)
        Dobre życie (s. 605)
        Śmieszność i polityka (s. 606)
        Dwa modele suwerenności (s. 608)
        Handel z Chinami (s. 609)
        Obietnice i bariery (s. 610)
        Zarządzanie emocjami (s. 611)
        Połowiczność kontra tragizm (s. 613)
        Wierzyć w siebie (s. 614)
        Dlaczego? (s. 616)
        Rekonwalescencja (s. 617)
        Marnowana wolność (s. 617)
        Dziwny kraj (s. 618)
        Bariery (s. 619)
        Powódź: razem robi się coś dopiero pod presją (s. 620)
        Kryzys: cykliczny czy strukturalny? (s. 621)
        Brzózka: o zawiedzionych nadziejach (s. 622)
        Nazwać problem (s. 623)
        Styl jako znak (s. 624)
        Pomysł jako towar (s. 624)
        Tracimy czas! (s. 625)
        Przesłanie miłości (s. 626)
        Chcę prawdziwego kapitalizmu! (s. 627)
        Strach (s. 628)
        Wielkie wyzwania władzy (s. 629)
        Demokracja w krzywym zwierciadle (s. 630)
        Wstyd! (s. 631)
        Przyspieszenie (s. 632)
        Dobro wspólne (s. 633)
        Felietony (s. 634)
        Katastrofa (s. 635)
        Godność urzędu (s. 636)
        Dzika prywatyzacja? (s. 637)
        Nie dla wszystkich święta będą wesołe. Jak pies udomowił człowieka (s. 637)

XIV. O sobie (s. 639)
        Nie można mnie zranić (s. 641)

Indeks nazwisk (s. 648)

Indeks bibliograficzny (s. 655)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl