Artur Wołek (red.)
NOWA ORDYNACJA WYBORCZA

Grupa Windsor, Warszawa 1999

SPIS TREŚCI

Rafał Matyja
        Ordynacja przeciw niezaplanowanej rewolucji (s. 7)

Jarosław Flis

        Odroczona rewolucja (s. 13)

Tomasz Żukowski

        Przez nowelizację do kodeksu wyborczego (s. 22)

Kazimierz M. Ujazdowski
        Nowa ordynacja – stabilność bez drogi na skróty (s. 25)

Leszek Skiba
        Marzenie o ordynacji większościowej (s. 31)

Michael Pinto-Duschinsky

        Jak pozbyć się złego rządu?
        Wady systemu proporcjonalnego i zalety modelu westminsterskiego (s. 36)

Artur Smółko
        Uniknąć skoku w nieznane (s. 48)

Andrzej Machowski
        Spójne prawo wyborcze, szacunek dla przyzwyczajeń wyborców (s. 50)

Artur Zawisza
        Ordynacja proporcjonalna, trwałe rządy prawicy (s. 52)

Autorzy (s. 55)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl