Artur Wołek (red.)
WŁADZA I POLITYKA LOKALNA. POLSKIE WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

"DANTE", Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University,
Kraków-Nowy Sącz 2008

SPIS TREŚCI

 

Artur Wołek
        Wprowadzenie (s. 7)

Jarosław Flis
        Blokowanie list i koalicje w sejmikach wojewódzkich (s. 11) (artykuł w pliku PDF)
Artur Wołek
        Wpływ podziałów socjopolitycznych na politykę lokalną na przykładzie wyborów samorządowych        
        2006 r. w Małopolsce i Świętokrzyskiem (s. 29) (artykuł w pliku PDF)

Maciej Drzonek
        AntyJuszczyk wygrywa. Uwagi o wyborach samorządowych w Szczecinie w 2006 r. (s. 55) (artykuł w pliku PDF)

Agata Nijander-Dudzińska
        Rola lidera miejskiego w kształtowaniu samorządowej areny wyborczej
        Rzeszowa w 2006 roku (s. 83) (artykuł w pliku PDF)

Magdalena Goryczka
        Wybory samorządowe w Cieszynie (s. 99)

Jacek Dunikowski
        Wybory samorządowe w Limanowej (s. 107)

Katarzyna Maciejewska
        Problematyka wyborcza na łamach „Gazety Olsztyńskiej” na przykładzie samorządowej kampanii
        wyborczej w 2006 roku (s. 121)

Autorzy (s. 134)

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl