Artur Wołek (red.)
WŁADZA WYKONAWCZA W POLSCE I EUROPIE

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2009

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (s. 7)

CZĘŚĆ I
O EGZEKUTYWIE W POLSCE

Maciej Drzonek
       Efektywny czy dysunkcjonalny? Dylematy dualizmu polskiej egzekutywy (s. 10)

Marek Grzegorz Jarentowski
        System rządów Polski a modele systemów rządów (s. 28)

Rafał Matyja
        Centrum władzy wykonawczej w praktyce rządów Prawa i Sprawiedliwości (s. 49)

Waldemar Tomaszewski
        Koncepcje modelu ustrojowego władzy wykonawczej w projektach polskiej konstytucji w latach 1989-1997 (s. 66)

Michał Siedziako
        Droga do pierwszej koalicji rządowej tzw. IV Rzeczpospolitej (s. 89)

Tomasz Sikorski
        Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990) (s. 112)


CZĘŚĆ II
O EGZEKUTYWIE W EUROPIE


Włodzimierz Marciniak
        Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji (s. 138)

Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska
       Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji (s. 154)

Michał Wawrzonek
        Ewolucja władzy wykonawczej na Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji" (s. 174)

Marek Czerwiński
        Prezydent jako głowa władzy wykonawczej - model białoruski (s. 191)

Dariusz Wybranowski
        Tradycje historyczne i ewolucja władzy wykonawczej w wybranych państwach Bałkanów Zachodnich
        po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra) (s. 206)

Izabela Zielińska
       Premier Jej Królewskiej Mości. Analiza wpływu czynników polityczno-prawnych oraz osobowości politycznej
       premiera na sprawowadznie władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii (s. 234)

Tomasz Czapiewski
        Szkocka Egzekutywa - nowy mode rządu w Zjednoczonym Królestwie (s. 248)

Magdalena Musiał-Karg
        Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiązań szwajcarskich
        na tle innych państw federalnych (s. 262)

Jarosław Jańczak
       Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fińskiego systemu politycznego
       w postzimnowojennej rzeczywistości (s. 284)

Andrzej Łuc
        Terroryści wybierają rząd - casus hiszpański  (s. 301)

Przemysław Maj, Waldemar Paruch
        Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni. Refleksje o nowych uwarunkowaniach demokracji
        na przełomie XX i XXI wieku (s. 314)

Robert Radek
       Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej na przykładzie wybranych państw europejskich (s. 331)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl