Artur Wołek (red.)
ZMIANA ORDYNACJI WYBORCZEJ?

"DANTE", Kraków 2004

SPIS TREŚCI

 

Rafał Matyja
      Demokracja postkomunistyczna, czyli o niedostrzegalnym aspekcie systemu wyborczego (s. 5)

Artur Wołek
      Polskie systemy wyborcze i kryzys legitymizacji polskiej polityki (s. 42)

Jarosław Flis
      Polskie pole sił (s. 62)

Kinga Wojtas
        Systemy wyborcze wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej (s. 85)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl