Dziekan Wydziału Studiów Politycznych
dr Rafał Matyja
 
Sekretarz Wydziału
lic.  Aneta Hasior
 
Prodziekan ds. Studenckich
mgr Magdalena Rączka
 
Katedra Badań nad Przyszłością Europy
prof. Antoni Kukliński
 
KatedraTeorii i Filozofii Polityki
dr hab. Janusz Ekes
 
Zakład Teorii i Filozofii Polityki
dr Rafal Lis  

Zakład Studiów Politycznych
dr hab. Jan Holzer  
dr Maria Nowina Konopka  
dr hab. Piotr Kozarzewski
mgr Magdalena Rączka
mgr Leszek Skiba
Ph. D. Costas Spirou
prof. Jadwiga Staniszkis
mgr Kinga Wojtas
dr Artur Wołek
mgr Michał Wysocki

Zakład Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab. Marek Kornat
dr hab Włodzimierz Marciniak
dr Piotr Naimski
dr Andris Spruds
mgr Dariusz Serówka
dr Michał Wawrzonek

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl