mgr Mariusz Baj

Politolog, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University (praca magisterska pt. „Polityka zagraniczna Jugosławii pod rządami Josipa Broz Tito”). W 2007 roku studiował w Rydze na Rīgas Stradiņa Universitate. Zajęcia w WSB-NLU prowadzi od lutego 2010. Mieszka w Nowym Sączu.

   
mbaj@wsb-nlu.edu.pl  

Obszary zainteresowań:

  • Bałkany Zachodnie
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • polska polityka wschodnia
 018 44 99 245
dyżury, pokój B110
   


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl