Mariusz Baj  Wykształcenie
2008-2010 Studia uzupełniające magisterskie
Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu

Specjalizacja: Dyplomacja Nowej Europy
Temat pracy magisterskiej: „Polityka zagraniczna Jugosławii pod rządami Josipa Broz Tito”
poza programem: Pozyskiwanie Informacji Naukowej – Warsztaty Informacji Naukowej
2007 Wydział Studiów Politycznych
Rīgas Stradiņa Universitate w Rydze

(program Erasmus)
2005-2008 Studia Licencjackie
Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
z siedzibą w Nowym Sączu

Temat pracy licencjackiej: „Kosowo – od autonomii do niepodległości. Rola społeczności międzynarodowej w rozwiązaniu problemu kosowskiego oraz główne implikacje uznania niepodległości Kosowa”
2002-2005 VI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
Profil Dziennikarski
   
  Doświadczenie zawodowe
2010 Wydział Studiów Politycznych
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

z siedzibą w Nowym Sączu

Asystent (od października 2010)
Stażysta (w okresie luty - październik 2010)
   
   

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl