Semestr zimowy 2010/2011

Współczesne stosunki międzynarodowe
Kurs omawia najważniejsze pojęcia i reguły prawa międzynarodowego oraz zasady utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych między państwami. Omawia też funkcjonowanie organizacji zbiorowego bezpieczeństwa i współpracy. Wykład zamyka opis najważniejszych elementów położenia Polski w Europie oraz strategii realizowanej przez polską dyplomację po roku 1989.

Ćwiczenia: 30 godzin
Punkty ECTS: 6
Syllabus ćwiczeń (plik PDF)
 
 

Polska myśl polityczna XX wieku

Konwersatorium: 30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl