dr hab. Janusz Ekes

Historyk, politolog, specjalista w dziedzinie filozofii i myśli politycznej oraz historii I Rzeczypospoliej. Obecnie zajmuje się metafizyczną teorią państwa. Absolwent Wydziału Historii UW (1970 r.). Doktorat "Państwo Zgody. Z dziejów ideologii politycznej w Polsce 1587-1605" obronił na UW w roku 1975. Przedmiotem jego habilitacji była rozprawa "Natura-Wolność-Władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu" (UKSW, 2001 r.). W WSB-NLU wykłada od roku 1996. W latach 2004-2005 był dziekanem Wydziału Studiów Politycznych, obecnie kieruje Katedrą Historii i Teorii Państwa. Urodził się we Lwowie. Mieszka w Warszawie.

   

jekes@wsb-nlu.edu.pl  

Obszary zainteresowań:

  • ogólne zagadnienia historii kultury europejskiej i nowożytnej myśli politycznej
  • współczesna aksjologia polityczna
  • instrumentarium metafizyki w analizie i syntezie politologicznej
 018 44 99 248
dyżury, pokój B113
   

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl