Janusz Ekes

ur. 1943 r., Lwów

  Wykształcenie
2002 Habilitacja, Natura – Wolność – Władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
1974 Doktorat, Państwo Zgody. Studium z dziejów ideologii politycznej szlachty polskiej w latach 1587-1605
Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
1970 Magisterium, Sarmacka świadomość życia i świata
Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
   
  Doświadczenie zawodowe
1997 - Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
Wydział Studiów Politycznych

Dziekan (2004 – 2005)
Kierownik Katedry Historii i Teorii Państwa (2005 - )
1992 - 2008 Akademia Podlaska
Instytut Historyczny

Adiunkt
1979 - 1991 Publicysta
1975 - 1978 Polska Akademia Nauk
Instytut Historii

Adiunkt
1971 - 1975 Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Doktorant i asystent
   
  Konferencje międzynarodowe
1988 Ressources et limites du changement sociale en Pologne: XIIIe Colloque de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Francaise, Genève - Août (wspólnie z Włodzimierzem Pańkowem)

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl