Semestr zimowy 2010/2011

Historia instytucji politycznych
Wykład prezentuje rozwój instytucji politycznych w ujęciu historycznym. Przedstawia pojęcia kluczowe do dokonania analizy porównawczej ustrojów państw w różnych epokach i do analizy ich ewolucji. Przedstawia zmiany w funkcjonowaniu instytucji przedstawicielskich, władz lokalnych, zależności między organami państwa. Przedstawia też historię ustroju Polski oraz instytucji politycznych ustanowionych na ziemiach polskich przez inne państwa.

Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 5

 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Podstawy tożsamości europejskiej
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 3

Podstawy tożsamości europejskiej
Studia zaoczne, I stopnia
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 5

Historia dyplomacji europejskiej
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

Historia instytucji politycznych
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 5

 

Rok akademicki 2008/2009

Historia dyplomacji europejskiej
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 4

Podstawy tożsamości europejskiej
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 3

Historia instytucji politycznych
Wykład
:
30 godzin
Punkty ECTS: 5

Filozofia
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 4

 

Rok akademicki 2007/2008

Historia instytucji politycznych
Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 5

Podstawy tożsamości europejskiej
Wykład
: 30 godzin
Punkty ECTS
: 3

I Rzeczpospolita w polityce międzynarodowej
Wykład
: 30 godzin
Punkty ECTS
: 4


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl