dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Socjolog, politolog. Specjalista w zakresie polityk gospodarczych Unii Europejskiej, rozwoju regionalnego, prawa wspólnotowego i zarządzania w administracji publicznej. Profesor nadzwyczajny Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych UE i rozwoju regionalnego m.in. dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Stypendysta Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Instytutu Maksa Planka w Kolonii, Uniwersytetu w Oxfordzie, Georgetown w Waszyngtonie i Yale w New Haven. Ostatnio opublikował "Europa na rozdrożu" (2008) oraz "Innowacyjna gospodarka na peryferiach" (2007).

 

tgrosse@wsb-nlu.edu.pl  

Obszary zainteresowań:

  • polityki gospodarcze UE
  • polityka spójności
  • polityka rozwoju obszarów wiejskich
  • polityka energetyczna UE
  • funkcjonowanie instytucji UE
  • zarządzanie w administracji publicznej
 018 44 99 248
dyżury, pokój B113
   

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl