Tomasz Grzegorz Grosse  Wykształcenie
2009 Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Instytut Studiów Politycznych PAN
2006-2007 Stypendium naukowe w Instytucie Nauk Społecznych im. Max’a Planck’a w Kolonii (Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung - Köln)
2004 Jean Monnet Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
2003 Doktor nauk humanistycznych
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
2000-2001 Roczne stypendium naukowe na uniwersytetach Yale (w New Haven) i Georgetown (w Waszyngtonie)
1999-2000 Polsko-holenderskie studium podyplomowe MATRA dotyczące prawa Unii Europejskiej organizowane przez uniwersytety: Warszawski i w Maastricht (tygodniowy staż w Komisji Europejskiej)
1997 Stypendium naukowe na Uniwersytecie w Oxfordzie dotyczące administracji Wielkiej Brytanii
1996 Amerykańska Letnia Szkoła Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
1997 Magisterium
Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
1995 Magisterium
Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
   
  Działalność badawcza i akademicka
  Lider projektu kierowanego przez Instytut Spraw Publicznych w konsorcjum międzynarodowym New Modes of Governance (w latach 2004-2008)
  Szereg projektów badawczych i ekspertyz realizowanych dla Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie
  Szereg ekspertyz wykonywanych na zlecenie Sejmu RP, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych itp. (w większości nie publikowane)
  Wykłady na konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Instytut Nauk Politycznych PAN (w latach 2006-2007), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2008), Szkołę Główną Handlową w Warszawie (2008)
   
   
   

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl