Holzer Jan, dr hab.

Politolog, specjalista w zakresie systemów politycznych krajów postkomunistycznych oraz reżimów niedemokratycznych. Absolwent Uniwersytetu Masaryka w Brnie (historia, 1992). Doktorat "Alternatywna demokracja. System polityczny czechosłowackiej II Republiki" obroniony w roku 1998 (promotor prof. Vladimir Čermak). Ostatnio opublikował "Politické strany Ruska. Hledání identity" (Brno 2004). Redaktor naczelny pisma "Středoevropské politické studie". Wykładowca i prodziekan do spraw studenckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Mieszka w Vyškovie (Morawy).

  

jholzer@wsb-nlu.edu.pl  

Obszary zainteresowań:

  • system polityczny Rosji
  • studia porównawcze w zakresie transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej
  • teoria reżimów niedemokratycznych i hybrydowych
  • politologia w Czechach i Europie Środkowej
  • współczesna polityka czeska - instytucje, aktorzy i strategie
 018 44 99 247
dyżury, pokój B112
   

 

 

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl