dr hab. Marek Kornat

Historyk, specjalista w zakresie historii najnowszej. Doktorat pt. "Pakt Ribbentrop-Mołotow a Polska. Dyplomacja II Rzeczypospolitej wobec niemiecko-sowieckiego zbliżenia i współpracy w 1939 roku" (promotor dr hab. Michał Pułaski) obronił na Wydziale Historii UJ w 2000 r. Habilitację otrzymał za rozprawę "Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939)" w Instytucie Historii PAN (2005). Mieszka w Słomnikach.

  

mkornat@wsb-nlu.edu.pl  

Obszary zainteresowań:

  • historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku
  • polityka zagraniczna Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1918-1945
  • dzieje myśli sowietologicznej - polskiej i zachodniej
  • problem totalitaryzmu - dzieje pojęcia i dylematy teorii
  • historia historiografii polskiej XX wieku
 018 44 99 247
dyżury, pokój B111
   

 


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl