Marek Kornat

ur. 1971 r. w Proszowicach

  Wykształcenie
2005 Doktor habilitowany
Instytut Historii PAN
Tytuł rozprawy: "Bolszewizm - totalitaryzm - rewolucja - Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939)"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli profesorowie Andrzej Walicki (Notre Dame University/Indiana - USA), Krzysztof Pomian (Centre National de la Recherche Scientifique/Paryż, Uniwersytet Toruński) i Andrzej Nowak (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Jagielloński)
2000 Doktor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński
Tytuł rozprawy: „Polska wobec paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.”
 1995 Magisterium
Uniwersytet Jagielloński
Tytuł pracy: „Minister Józef Beck i polityka równowagi w historiografii zachodniej”
   
  Doświadczenie zawodowe
od 2004 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz
Zakład Historii Politycznej
Profesor
od 2000 Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Docent w Zakładzie Dziejów Systemów Totalitarnych i II wojny światowej (do 2005 r. - adiunkt)
   
  Otrzymane nagrody
2005 Międzynarodowa „Nagroda Wyszechradzka” przyznana przez cztery Akademie Nauk (polską, czeską, słowacką i węgierską za całokształt dorobku naukowego w r. 2005)
2005 Nagroda im. Jerzego Giedroycia przyznana przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w r. 2005 za książkę Bolszewizm - totalitaryzm - rewolucja - Rosja t. 1-2 (Kraków 2003-04)
2005 Nominacja do Nagrody im. Henryka Wereszyckiego przyznawanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Historyczne w r. 2005
2003 "Nagroda Klio" za książkę "Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow"
2003 Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Ślady Pamięci” za maszynopis książki pt. "Polska szkoła sowietologiczna", wydanej następnie w wydawnictwie „Arcana” w Krakowie
1995 Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę magisterską „Minister Józef Beck w historiografii zachodniej”
   
  Stypendia
2005 Fundacji Na Rzecz Nauki Polski dla młodych doktorów – zagraniczne
2001 Fundacji Na Rzecz Nauki Polski dla młodych pracowników naukowych
1999 Fundacji im. Stefana Batorego
1999 Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Kulturze Polskiej
1998 Fundacji Lanckorońskich z Brzezia
1998 Programu "Tempus" Komisji Europejskiej
   
  Członkostwo w organizacjach naukowych
  Polskie Towarzystwo Historyczne - członek
  Rada Naukowa Instytutu Historii PAN - wybrany w 2006 r.
  Komisja ds. Publikacji Polskich Dokumentów Dyplomatycznych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie - członek
   
  Języki obce
  angielski, francuski, rosyjski — biegle
  niemiecki, włoski - znajomość bierna

TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl