Semestr zimowy 2010/2011

Polityka społeczno-gospodarcza
Kurs przedstawia podstawowe zasady formułowania i realizacji polityki społeczno-gospodarczej. Obejmuje analizę sposobów określania polityki społeczno-gospodarczej, wytyczania celów, rozwiązywania dylematów realizacyjnych oraz sposobów oceny osią-ganych wyników. Kurs pokazuje politykę społeczno-gospodarczą jako złożony wielowąt-kowy proces, w którym wszystkie jego elementy są ściśle ze sobą powiązane, a ich sukce-sy i porażki są wzajemnie uwarunkowane.

Wykład: 30 godzin
Punkty ECTS: 4
Syllabus (plik PDF)
 
 

Archiwalne

Rok akademicki 2009/2010

Czynniki i mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Wykład
:
15 godzin
Punkty ECTS
:
4
Syllabus (plik PDF)

Transformacja gospodarcza krajów postkomunistycznych
Konwersatorium
:
60 godzin
Punkty ECTS: 5
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2008/2009

Doradztwo międzynarodowe
Konwersatorium
:
30
godzin
Punkty ECTS
:
3
Syllabus (plik PDF)

Transformacja gospodarcza krajów postkomunistycznych
Konwersatorium
:
45 godzin
Punkty ECTS
:
5
Syllabus (plik PDF)

 

Rok akademicki 2007/2008

Transformacja gospodarcza krajów postkomunistycznych
Konwersatorium: 45 godzin
Punkty ECTS: 5

Syllabus (plik PDF)


TOP    DRUKUJ
Wyższa Szkoła Biznesu
National-Louis University
33-300 Nowy Sącz
ul. Zielona 27
wsb-nlu@wsb-nlu.edu.pl